Banner20150401_InvClassroom_Cholburi
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58 เปิด “ห้องเรียนนักลงทุน” จ.อุบลราชธานี
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58 เปิด “ห้องเรียนนักลงทุน” จ.อุบลราชธานี

ตลท. และศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สัญจร 58 @ อุบลราชธานี” ณ ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. เพื่อให้ความรู้และข้อมูลการลงทุนแก่นักศึกษา ผู้ลงทุน และประชาชน ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง 
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58 @ อุบลราชธานี เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ในปีนี้ โดยเปิดห้องเรียนนักลงทุนจัดเวทีเสวนาเชิญสุดยอดกูรูด้านการลงทุนมาช่วยถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการจัดทัพลงทุนสร้างพอร์ตคุณภาพ พร้อมอัพเดทภาพรวมเศรษฐกิจการลงทุนที่น่าสนใจในปี 2558 ซึ่งตลอดงานยังมีบูธบริษัทหลักทรัพย์ที่มาให้คำแนะนำและข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุน    

กิจกรรม “ห้องเรียนนักลงทุน” ในภาคเช้ามีการเสวนาหัว “เส้นทางสู่ VI สไตล์กูรู” ร่วมฟังจุดเริ่มต้นการลงทุน Mindset ของการลงทุน VI ที่ถูกต้อง แนวทางการหาหุ้นของ VI และหลักเกณฑ์คัดกรองหุ้นเข้าพอร์ต มุมมองต่อหุ้น VI ในอนาคต และเคล็ดลับการเป็น VI ให้
ประสบความสำเร็จ โดยคุณณัฐชาต คำศิริตระกูล เลขาธิการและกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และคุณอธิป
กีรติพิชญ์ นักลงทุนเน้นคุณค่า (VI) และผู้เขียนหนังสือ Best Seller "ติวหุ้น...รวยด้วยวีไอ" ดำเนินรายการโดย คุณสินีนาท สวัสดิ์พูน สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel

ส่วนในภาคบ่ายมีเสวนา “สร้างโอกาสมั่งคั่ง ด้วยกลยุทธ์จัดพอร์ตลงทุน” เรียนรู้การวิเคราะห์ Sentiment การลงทุนพร้อมวิธีการสร้าง
พอร์ตหุ้น เพื่อคัดเลือกหุ้นและปรับพอร์ตให้เหมาะกับตนเองและสถานการณ์ได้ โดยคุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตลอดปี 2558 กิจกรรม "ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58" ยังจัดต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ได้แก่ จ.สงขลา จ.ชลบุรี และ จ.พิษณุโลก

 ติดตามรายละเอียดกิจกรรม "ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58" ที่เว็บไซต์
www.tsi-thailand.org


ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58 เปิด “ห้องเรียนนักลงทุน” จ.สุราษฎร์ธานี
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58 เปิด “ห้องเรียนนักลงทุน” จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 6 และ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม "ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58 @ สุราษฎร์ธานี” ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเปิดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา และผู้ลงทุนประกอบด้วย
• วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-16.00 น. กิจกรรม “SET on Campus” กับเสวนาเรียนรู้สูตรสำเร็จกับ Success Idol
นักลงทุนรุ่นใหม่ ที่มาบอกเล่าแนวทางวางเส้นทางชีวิตเพื่อพิชิตความมั่งคั่ง
• วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 – 15.00 น. กิจกรรม “ห้องเรียนนักลงทุน” ที่ยกกองทัพกูรู และผู้เชี่ยวชาญการลงทุนใน
แวดวงตลาดทุนมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดทัพลงทุนสร้างพอร์ตคุณภาพ
 
งานนี้มีนักศึกษา และผู้ลงทุนที่สนใจก้าวสู่การเป็นผู้ลงทุนคุณภาพมาร่วมเรียนรู้กันอย่างคับคั่ง ติดตามรายละเอียดกิจกรรม
"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58" ที่เว็บไซต์
www.tsi-thailand.org
การพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend
save_32.png Download บทความ


เที่ยวทั่วไทย ได้ลดหย่อนภาษี
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend
save_32.png Download บทความ


Derivative Warrants น่าสนใจกว่า Warrants อย่างไร
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend
save_32.png Download บทความ


<<Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | Next>>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 2100
Banner20141119_Classroom_footer
+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์

+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส / ออปชั่น
+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity
+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพหน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand