Banner20150121_OnlineSeminar
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend
รู้จักพอร์ตการลงทุน
    
           มาถึงตรงนี้... คุณคงรู้จักตนเอง รู้จักขั้นตอนการซื้อขาย และรู้จักตราสารประเภทต่างๆ มากขึ้นแล้ว แต่อย่าเพิ่งใจร้อน
    ตัดสินใจลงทุน เพราะการลงทุนที่ดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จจะต้องมี “การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนที่ดี”

           เมื่อพูดถึงคำว่า “พอร์ตหรือพอร์ตโฟลิโอ” หลายคนอาจสงสัยว่า “คืออะไร” “จะบริหารพอร์ตได้อย่างไร”
   และอีกสารพัดสารพันคำถามที่จะตามมา ดังนั้นลองมาทำความรู้จักกับคำว่า “พอร์ต” กันก่อนดีกว่า
        “พอร์ต” ย่อมาจากคำว่า “พอร์ตการลงทุน” (Investment Portfolio) หมายถึงการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์์ตั้งแต่ 2 หลักทรัพย์ขึ้นไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์
หลายๆ ประเภท
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของหลักทรัพย์ และสร้างผลตอบแทน
ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนว่า...

       โดยผู้ลงทุนคนหนึ่งอาจมีพอร์ตการลงทุนหลายพอร์ตตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนในเงินก้อนนั้น ซึ่งแต่ละคน
อาจจัดสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้

 
        
       หลายคนอาจกังวลว่า... ถ้าไม่ใช่มืออาชีพจะบริหารพอร์ตการลงทุนได้หรือไม่? ทำได้แน่... แค่เริ่มจาก
“กำหนดนโยบายการลงทุน” ของตัวคุณเอง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงข้อจำกัดในการลงทุนซึ่งแต่ละคนจะมีนโยบายการลงทุน
ที่แตกต่างกัน บางคนอาจต้องการปกป้องเงินทุน ในขณะที่บางคนอาจต้องการเพิ่มค่าเงินทุน

      จากนั้นจึง “สำรวจช่องทางการลงทุนประเภทต่างๆ” เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนแต่ละประเภท ในขณะเดียวกันก็ต้อง “ประเมินภาวะตลาด” ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะตลาด และพยากรณ์อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

      ขั้นตอนถัดมา นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการบริหารพอร์ตการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ นั่นก็คือ
“จัดสรรเงินลงทุน” โดยการแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลายๆ ประเภทที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของคุณ เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้น ฯลฯ ไม่ลงทุนในสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียว เหมือนกับ
คำเปรียบเทียบที่ว่า “อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว”

โดยที่ “ตะกร้า” ก็คือ การลงทุนในสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
“ไข่” ก็คือ เงินลงทุนทั้งหมดที่เรามี เพราะถ้าโชคร้ายตะกร้าใบเดียว
ที่เรามีเกิดตกลงพื้น ไข่ทั้งหมดในตะกร้าก็แตกกระจาย แต่ถ้าเรามีตะกร้า
หลายใบ แล้วแบ่งไข่ไปใส่ตะกร้านั้นบ้าง ตะกร้านี้บ้าง เวลาเกิด
ความเสียหายกับตะกร้าใบหนึ่ง อย่างน้อยก็ยังเหลือไข่ในตะกร้า
ใบที่เหลือ

       ดังนั้น อย่าเลือกลงทุนไปที่สินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง
จนหมดใจ เพราะถ้าเกิดผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นอย่างที่หวัง
คุณจะได้เจ็บตัวน้อยหน่อย

      แต่การกระจายการลงทุนที่ดี ก็ไม่ใช่ว่าการลงทุนในโลกนี้มีกี่ประเภทก็จัดเต็มไปทุกอย่าง เพราะการลงทุนที่ “หลากหลายมากเกินไป” ก็ทำให้วุ่นวายและไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะการจะลงทุนอะไร ก็ต้อง
ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ และต้องคอยติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเราก็ไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่จะเก่งไปทุกเรื่อง
เพราะฉะนั้น เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่คิดว่า “แจ๋วจริง” และ “เจ๋งพอ” จะดีกว่า

       ในการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนนั้น ยังจะต้องมี “การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่
เหมาะสม”
ซึ่งอาจจะพิจารณาได้จาก “อายุ” หรือ “การยอมรับความเสี่ยง”

      สำหรับวัยเริ่มต้นทำงาน โดยทฤษฎีแล้วสามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กองทุนหุ้น หุ้น หรือตราสารอนุพันธ์ และส่วนที่เหลือจึงจัดสรรไปลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ เพราะวัยนี้
อายุยังน้อย ยังโสด ไม่มีภาระทางการเงินมากมายเหมือนคนที่มีครอบครัวแล้ว แถมยังมีเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวได้อีกหลายสิบปี

       ไม่เหมือนคนที่อายุมาก และเหลือเวลาทำงานทำเงินอีกไม่กี่ปี ซึ่งไม่เหมาะที่จะเอาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะถ้าเกิดขาดทุนหนักๆ จะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้ว จึงต้องนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยลง และแน่นอนว่าโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงๆ ก็จะลดลงตามไปด้วย

      ขั้นตอนสุดท้าย คือ “การติดตามผลและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน” ให้เข้ากับสถานการณ์และภาวะตลาด
โดยคุณต้องหมั่นตรวจสอบ “สถานะการลงทุน” ของตนเองเป็นประจำ อาจจะทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการลงทุนที่กำหนดไว้ตอนต้นหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะได้ “ปรับพอร์ตการลงทุน”
ของตนได้ทันท่วงที

 
 
 
 
Banner20141119_Classroom_footer
+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์

+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส / ออปชั่น
+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity
+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพหน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand