Banner20141120_PRWebsiteClip2


Home arrow 30 สร้างรากฐานเพื่อความมั่นคง arrow วางแผนการศึกษาบุตร arrow วางแผนการศึกษาให้ลูกน้อย
วางแผนการศึกษาให้ลูกน้อย
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

พ่อแม่มักเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเสมอ เรื่องการศึกษาของลูกก็เช่นกัน พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่มากน้อยแตกต่างกันตามคุณภาพและความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษานั้นๆ ลองพิจารณาขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนการศึกษาของลูกน้อยกัน

Image
  เริ่มวางแผนและเก็บเงินเสียแต่เนิ่นๆ
นอกจากคุณต้องวางแผนและเก็บออมเงินเพื่อการศึกษาของลูกตั้งแต่เนิ่นๆ แล้ว คุณยังควรประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณตามช่วงอายุลูก เพื่อให้ทราบว่าคุณจะต้องมีเงินเท่าไรจึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูกในอนาคต ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาหาเงินในส่วนที่ยังขาดก่อนถึงเวลาต้องใช้เงินนั้นจริงๆ
   
 

เลือกสถานที่เรียนให้ลูกตามความเหมาะสม
คุณควรเลือกสถาบันการศึกษาที่มีค่าเล่าเรียนเหมาะสมกับรายได้ของครอบครัว นอกจากนี้คุณควรสำรวจปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ระยะทาง ระบบการสอน ฯลฯ เพื่อคุณจะได้เตรียมจัดสรรเงินให้เพียงพอด้วย

   
  กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการ
คุณควรทราบค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ทั้งค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าหนังสือ ฯลฯ เพื่อคำนวณว่าระยะเวลาที่ลูกเรียนทั้งหมด ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ ที่สำคัญอย่าลืมคำนวณอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วย เพราะโดยทั่วไปค่าเล่าเรียนจะเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อกำหนดงบประมาณที่ต้องใช้ได้แล้ว ต้องวางแผนว่าจะออมเงินเดือนละเท่าไหร่เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ในเวลาที่กำหนด
   
 

วางแผนการออมและการลงทุน
นอกจากการออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกแล้ว คุณอาจต้องพิจารณาการลงทุนวิธีอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเงินของคุณ ซึ่งสามารถเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น พันธบัตร หรือกองทุน ฯลฯ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วย

   
  ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หากลูกเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไกลบ้าน และคุณมีเงินมากเพียงพอ คุณอาจซื้ออสังหาริมทรัพย์บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเพื่อให้ลูกมีที่พักที่แน่นอน ซึ่งคุณสามารถนำดอกเบี้ยจากการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยให้ลูกไปหักลดหย่อนภาษีได้ และเมื่อลูกเรียนจบ คุณสามารถให้นักศึกษารุ่นต่อๆ ไปเช่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกทางหนึ่ง
   
  กู้เงินเพื่อการศึกษาหรือการขอรับทุนการศึกษา
การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ แต่สำหรับบางครอบครัวที่มีภาระทางการเงินมาก อาจหาทางเลือกอื่นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาของลูกลง เช่น กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือขอทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

การเริ่มคิดและวางแผนล่วงหน้าเพื่ออนาคตของลูกเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณพร้อมที่จะมีเงินส่งเสียด้านการศึกษาให้ลูกในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนจบปริญญาได้อย่างราบรื่นและมั่นคง

Untitled Document
 
 
 
เส้นทางมั่งคั่ง
สร้างความมั่งคั่ง
+ วางแผนออมเงิน
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน
ปกป้องความมั่งคั่ง
+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ
เพิ่มพูนความมั่งคั่ง
+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี
ส่งมอบความมั่งคั่ง
+ วางแผนมรดก
 
 
เส้นทางลงทุน
รู้จักตนเอง
+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน
รู้จักตลาดและขั้นตอนการซื้อขาย
+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วิธีการเลือกโบรกเกอร์
รู้จักตราสาร
+ หุ้น
+ ตราสารหนี้
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส
+ ออปชัน
 
 
 
 
รู้จักลงทุน
รู้จักสิทธิผู้ลงทุน
รู้จักคำศัพท์ลงทุน
เส้นทางวิชาชีพ
ปฏิทินอบรมและทดสอบ
ถาม - ตอบ เส้นทางวิชาชีพ
หลักสูตร
หลักสูตรอบรมสัมมนาผู้ลงทุน
หลักสูตรเยาวชน
 
 
 
ช่องทางการเรียนรู้
ความรู้ออนไลน์
+ บทเรียนออนไลน์
   TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
   TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
   TSI on Youtube
โปรแกรมคำนวณ
บทความ
สื่อสิ่งพิมพ์
SET Corner
 
 
 
กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์

+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส / ออปชั่น
+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity
+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพหน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand