Banner20150318_FinancialProjection
การวิเคราะห์งบการเงิน
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

 

รายการทางบัญชีต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกนำไปบันทึกโดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งอธิบายได้ดังรูปที่ 4.1

    จากรูปที่ 1 เมื่อเกิดรายการทางบัญชีขึ้น รายการเหล่านี้จะถูกบันทึกเก็บเอาไว้ในระบบบัญชีคู่ ซึ่งการบันทึกในขั้นแรกจะเก็บไว้ในสมุดบัญชีที่เรียกว่า สมุดรายวัน (Journal) ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (อาจเป็น 1 วัน 1 เดือน หรือ 1 ปี) รายการในสมุดรายวันจะถูกรวบรวมหายอดสุทธิในแต่ละหมวดบัญชี และนำมาบันทึกในสมุดแยกประเภท (Ledger) หลังจากนั้นจะทำการจัดแยกหมวดหมู่อีกครั้ง เพื่อจัดทำรายงานที่เรียกว่างบการเงิน ที่มีรูปแบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปทางบัญชีและตามที่กฎหมายกำหนด เช่น รายการในหมวดรายได้และค่าใช้จ่ายก็จะถูกนำมาจัดทำเป็นงบกำไรขาดทุน รายการในหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนจะถูกนำมาจัดทำงบดุลขึ้น ส่วนงบกำไรสะสมและงบกระแสเงินสดเป็นงบที่ต่อเนื่องหลังจากเกิดงบกำไรขาดทุนและงบดุลแล้ว

    การบันทึกบัญชีตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นสามารถทำด้วยมือ หรือใช้บันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้ ปัจจุบันมีโปรแกรม
การบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์แบบสำเร็วรูปจำหน่ายอยู่มากมาย ซึ่งช่วยลดเวลาการทำงานลงไปได้มาก อย่างไรก็ตามมี
ข้อแนะนำว่าผู้ประกอบการที่จะใช้ก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนว่า โปรแกรมเหล่านี้มีการทำงานอย่างไรบ้าง ถ้าเรียนรู้การทำบัญชีเบื้องต้น
ด้วยมือก่อนก็จะเป็นการดี เพราะถ้าเข้าใจหลักการแล้วก็จะง่ายขึ้นที่จะเรียนรู้โปรแกรมการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์เหล่านี้ และ
หาทางใช้ประโยชน์ในการบริหารด้านอื่นได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากการออกงบการเงินเท่านั้น เช่น การดูยอดลูกหนี้ สินค้า
คงเหลือ เพื่อติดตามหนี้หรือบริหารให้มีขนาดที่เหมาะสมของสินค้าคงเหลือ เป็นต้นBanner20141119_Classroom_footer
+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์

+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส / ออปชั่น
+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity
+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพหน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand