Banner20141120_InvestmentVSLove
การวิเคราะห์งบการเงินธนาคารพาณิชย์ ตอนที่ 1
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

      เนื่องจากเงินสดในมือของธนาคารพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่งของเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น T – Account สามารถแสดงใหม่ได้ดังนี้

    จาก T – Account รูปที่ 2 นี้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารจะทำให้เงินสดสำรองของธนาคารเพิ่มขึ้นด้วย
และในทางตรงกันข้ามถ้ามีผู้ถอนเงินฝากจากธนาคาร ก็จะทำให้เงินสดสำรองของธนาคารมีระดับลดลง

    อย่างไรก็ตามโดยปกติธนาคารพาณิชย์จะไม่นำเงินฝากทั้งหมดมาถือในรูปของเงินสดสำรองทั้งหมดเนี่องจากการถือเงินสด
ไม่ได้ให้ผลตอบแทนต่อธนาคาร แม้จะทำให้มีสภาพคล่องสูงก็ตาม นอกจากนี้ธนาคารยังมีภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับ
ผู้ฝากเงินซึ่งเป็นต้นทุนของธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงมักจะนำเงินไปลงทุนในสิทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์
การปล่อยสินเชื่อ เป็นต้น และพยายามบริหารให้รายได้ในสินทรัพย์เหล่านี้เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของธนาคารและมีกำไรเหลือได้ แต่สินทรัพย์ที่ธนาคารนำเงินไปลงทุนโดยปกติจะมีความเสี่ยง ทำให้ธนาคารมีทั้งโอกาสที่จะกำไรหรือขาดทุนก็ได้จากสินทรัพย์เหล่านี้ ความเสี่ยงดังกล่าวนี้ทำให้ธนาคารกลางซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลธนาคารพาณิชย์ต้องกำหนดว่าเงินฝากทั้งหมดที่ธนาคารพาณิชย์มีอยู่นั้น ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถจะนำไปใช้ลงทุน
ในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อแสวงหารายได้ได้ทั้งหมด แต่จะต้องนำเงินฝากบางส่วนไปฝากไว้ที่ธนาคารกลาง เช่น กำหนดไว้ว่า 10% ของเงินฝากทั้งหมดจะถูกนำไปฝากไว้ที่ธนาคารกลาง เงินฝากที่ถูกกำหนดให้นำไปฝากไว้ที่ธนาคารกลางนี้ เรียกว่า
เงินสดสำรองตามกฎหมาย (required reserves) เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดจากเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
(เช่น 10% ตามตัวอย่างนี้) ถูกเรียกว่า อัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย  

(required reserve ratio)

    เงินสดสำรองตามกฎหมายนี้ ถือว่ามีส่วนได้ช่วยปกป้องความเสี่ยงให้ผู้ฝากเงินแม้จะไม่ทั้ง 100% ก็ตาม นอกจากนี้
ยังเป็นการช่วยธนาคารในเรื่องสภาพคล่อง กล่าวคือ บัญชีเงินฝากจากเงินสดสำรองตามกฎหมายที่ธนาคารพาณิชย์ต้องนำไปฝากที่ธนาคารกลางนั้น ถ้าธนาคารพาณิชย์ขาดสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน คือ มีเงินไม่พอให้ลูกค้าเงินฝากมาถอนเงินในขณะนั้น
ธนาคารพาณิชย์สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกลางนี้มาใช้ก่อนได้ เงินสดสำรองตามกฎหมายนี้ถือว่าเป็นเงินฝาก
ขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์ต้องนำฝากที่ธนาคารกลาง อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์ที่ไม่แน่ใจในเรื่องสภาพคล่องของธนาคาร
ในขณะนั้นอาจจะฝาหเงินกับธนาคารกลางในจำนวนเงินที่สูงกว่าเงินฝากขั้นต่ำ หรือเงินสดสำรองตามกฎหมายนี้ก็ได้ เงินฝาก
ส่วนที่เกินนี้เราเรียกว่า “ เงินสดสำรองส่วนเกิน (excess reserve) ”Banner20141119_Classroom_footer
+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์

+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส / ออปชั่น
+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity
+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพหน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand