สมัครอบรม สัมมนา ทดสอบ
และ e-Learning
Username
Password
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ศึกษาการสมัครสมาชิก
ศึกษาการลงทะเบียนหลักสูตร
วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

โครงการ The Star Marketing

หลักสูตรอบรมในโครงการ The Star Marketing

หลักสูตร Mini TFP
วัตถุประสงค์
 • เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Financial Planning
  (Know Your Customers)
 • เพื่อเรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือทางการวางแผนทางการเงิน
  บางประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเป้าหมาย
เนื้อหาหลักสูตร (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน)
วันที่หนึ่ง (6 ชั่วโมง)
 • รู้จักลูกค้า
 • การรวบรวมข้อมูลลูกค้า: Workshop
 • เทคนิค ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้า
 • การทำแผนทางการเงินเบื้องต้น
วันที่สอง (6 ชั่วโมง)
 • การทำแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • เทคนิคการค้นหา Risk Profile ของลูกค้า
 • Workshop การทำแผนเพื่อวัยเกษียณและการค้นหา Risk Profile ของลูกค้า
หลักสูตร Tips for Marketing: Tax Benefits & ETF
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเรียนรู้ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน
 • เพื่อเรียนรู้ ETF ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่จะเปิดบริการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื้อหาหลักสูตร (ระยะเวลาการอบรม 1 วัน)
ช่วงเช้า: การวางแผนภาษี: สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนควรรู้ (3 ชั่วโมง)
 • วางแผนภาษีอากรคืออะไร
 • ทำไมต้องวางแผนภาษี
 • ภาษีกับชีวิตประจำวัน
 • เริ่มต้นวางแผนภาษีเมื่อไหร่ดี
 • กลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน
 • กลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 • กลยุทธ์วางแผนภาษีสำหรับนักลงทุน
ช่วงบ่าย: รู้จักกับ ETF (3 ชั่วโมง)
 • ETF VS กองทุนรวม
 • ETF VS หุ้นสามัญ
 • โครงสร้าง ETF
 • ประโยชน์ของ ETF
 • ETF ในตลาดโลก
 • กลยุทธ์การลงทุน
 • ข้อสรุปและข้อสังเกต

ตารางการอบรมหลักสูตร
หลักสูตร
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Mini TFP
21 - 22
18 - 19
29 - 30
27 - 28
3 - 4
24 - 25
Tips for Marketing: Tax Benefits & ETF
4
1
6
10
25
17


สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ The Star Marketing จะได้รับจากการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีสิทธิในการได้รับรางวัลจากโครงการฯ
 • ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับการนับชั่วโมง Refresh เพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตกับ สำนักงาน ก.ล.ต.
 • ผู้เข้าอบรม Mini TFP จะถือว่าผ่าน (waive) การอบรมหลักสูตร TFP Module 1: Introduction to Financial Planning ในหัวข้อ “การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล” โดยหากมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร TFP Module 1 จะเข้าอบรมเพิ่มเติมเพียง 2 วัน จากการอบรมเต็มหลักสูตร 4 วัน โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ 4,000 บาท
รายละเอียดโครงการ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอนดังนี้
 
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ผ่านทาง www.set.or.th/starmarketing
/agreement.htm
   
2. ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรของ TSI ได้ใน 2 วันทำการถัดไป ใน 2 หลักสูตร ดังนี้
 
2.1 Mini TFP และ/หรือ
2.2 TIPs for Marketing: Tax Benefits and ETF
   
  - สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก TSI
>> ลงทะเบียนหลักสูตร
  - สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก TSI
>> สมัครสมาชิก TSI
 
 
สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ TSI_Seminar@set.or.th
 

 

   
ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
Copyright 2004, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand