ขอเชิญสมาชิกออมไว้ในหุ้น by TSI
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ออมไว้ในหุ้น by TSI ฟรี! New!

โดยท่านที่สนใจสามารถ Log-in เข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

กรุงเทพฯ (สถานที่จัดสัมมนา – อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ดูแผนที่)
วันอังคารที่ 26 ก.พ. 56 ตอน “ค้นหาหุ้นคุณค่าผ่านงบการเงิน” ลงทะเบียนคลิกที่นี่ -
วันอังคารที่ 26 มี.ค. 56 ตอน “สร้างพอร์ตออมหุ้นคุณค่า” ลงทะเบียนคลิกที่นี่ -
 
ต่างจังหวัด
จังหวัด วันที่ สัมมนา  
ชลบุรี วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 56 ตามรอยวิถีเซียนลงทุน ลงทะเบียนคลิกที่นี่
เชียงราย วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 56 ตามรอยวิถีเซียนลงทุน ลงทะเบียนคลิกที่นี่
สงขลา วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 56 ตามรอยวิถีเซียนลงทุน ลงทะเบียนคลิกที่นี่
     
   
        หลากหลายรูปแบบ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การฝากเงินเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ TSI จึงได้จัดทำโครงการ “ออมไว้ในหุ้น by TSI” ขึ้น เพื่อให้หลายๆ ท่านหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนเองผ่านการออมไว้ในหุ้น ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผลตอบแทนโดยรวมของคุณสูงขึ้นในระยะยาว และก้าวไปสู่ความมั่งคั่งอย่างที่ตั้งใจไว้
        โครงการ “ออมไว้ในหุ้น by TSI” จะมุ่งเน้นให้สมาชิกสามารถลงทุนในหุ้นได้อย่างผู้ลงทุนคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “มั่งคั่งด้วยหุ้น
ลงทุนอย่างคุณภาพ”
โดยเริ่มจากการเรียนรู้หลักการออมไว้ในหุ้นแบบ Step by Step และเรียนรู้กลยุทธ์การออมไว้ในหุ้นในรูปแบบแบบต่างๆ อาทิ การเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินด้วยหุ้นคุณค่า (Value Stock) การสร้างรายได้สม่ำเสมอด้วยหุ้นปันผล (Dividend Stock) เทคนิคการทยอยสะสมหุ้นชั้นดี (Dollar Cost Average : DCA) พร้อมเรียนรู้เส้นทางลัดสู่การเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น ตลอดจนรู้จักสไตล์ของหุ้น และวิธีการออมไว้ในหุ้นที่เหมาะกับเป้าหมายและสไตล์ของตนเอง
 
 
 
   
   
 
  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจนได้หุ้นที่ดีน่าสนใจลงทุนแล้ว ก็ต้องมาดูว่า... “หุ้นนั้นถูกหรือแพง” โดยหุ้นที่จะเลือกลงทุนนั้น ควรมีราคาตลาดไม่แพงไปกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ของหุ้นนั้น ซึ่งจะพิจารณาจาก “อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น” (P/E Ratio : PER) และ “อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี” (Price to Book Value : PBV) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและบริษัทคู่แข่งที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน เพื่อดูความสามารถในการดำเนินงาน และการเติบโตของธุรกิจโดยรวม